Još jedna izuzetna usluga koju umemo da vam omogućimo tiče se transporta posebnih i teskih vrsta tereta, u slučaju da vam je to neophodno, a ne znate kome treba da se obratite, ovom prigodom ćemo vam dati sve naše kontakt telefone, ne koje možete da nas dobijete kad god imate potrebu za tim, kako bismo  ugovorili sve u vezi sa servisom prevoza teških i specijalnih tereta. Jedinstvenost samih tereta primorava potrebu za posebnim procesom utovara i prevoza, ali naši uposleni toliko imaju prakse u tome da je to za njih uobičajen zadatak.

Posebni tereti podrazumevaju sve one terete koji su neuobičajenih veličina, mahom vrlo kabasti predmeti, koji se ne mogu lako umetnuti ni u jedno transportno sredstvo, u pitanju su najučestalije predmeti velike vrednosti, pa je poželjena dodatna pažnja prilikom rukovanja njima. Svi naši uposleni na ovim zvanjima prošli su sve nužne, dodatne treninge, kako bi bili sasvim obučeni za rukovanje specijalnim teretima i za njihov prevoz na lokaciju koju vi odredite.

SPECIJALNI TERETI, TEŠKI TERETI